Filmnyheter

Astoria räddas

Astoria
Konkurrensen kvarstår på biomarknaden. Biokedjan Astoria Cinemas är på väg att räddas. Vid en borgenärsomröstning vid Stockholms Tingsrätt på fredagen röstade Astorias fordringsägare för en ackordslösning som innebär att bolagets skulder skrivs ned till 25 procent.

Landets bioälskare kan andas ut. Vid en borgenärsomröstning vid Stockholms Tingsrätt på fredagen röstade Astorias fordringsägare för en ackordslösning som innebär att bolagets skulder skrivs ned till 25 procent. Fordringsägarnas beslut innebär sannolikt att biokedjan är räddad. Efter omröstningen fattade också Stockholms Tingsrätt beslut om att acceptera ackordsuppgörelsen. Beslutet vinner laga kraft den 10 april.

– Vi önskar naturligtvis att överenskommelsen inneburit att leverantörerna skulle fått alla de pengar som bolaget varit skyldigt dem, men så fungerar ju inte en ackordsuppgörelse. Men för bioälskarna måste beslutet ändå betraktas som en liten seger, säger VD Mattias Nohrborg. Omröstningen innebär ju att det finns fler än vi som anser att Astoria förtjänar en ny chans.

Räddningsaktionen av Astoria Cinemas inleddes i oktober 2006 då advokat Staffan Cassmer från
Advokatfirman Fylgia av Stockholms Tingsrätt utsågs till rekonstruktör av bolaget. Kraven på bolaget som ingick i rekonstruktionen uppgick då till 62 mkr och skulderna härrörde först och främst från en sommar utan filmer och publik.

Vid fredagens borgenärssammanträde röstade dock fordringsägarna för en ackordsuppgörelse som innebär att bolaget får 75% av leverantörsskulderna avskrivna.

– Astoria Cinemas och dess ledning har arbetat mycket hårt för att påvisa att biokedjan kan drivas på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt, säger advokat Staffan Cassmer. Jag är också jättenöjd att tingsrätten tog ett omedelbart beslut om att acceptera den ackordsuppgörelse som borgenärerna enats kring.

Sedan oktober har Astoria Cinemas drivit verksamheten av helt egen kraft och med ett visst överskott, och de pengar som bolaget fick vid försäljningen av landsortsbiograferna till SF är öronmärkta för att kunna fullfölja de ekonomiska åtaganden som ackordsuppgörelsen innebär.

– Jag är den förste att beklaga att leverantörerna inte får mer och jag önskar naturligtvis att
situationen varit en annan. Samtidigt är jag glad över att överenskommelsen ökar tryggheten för mina medarbetare och att biobesökarna får behålla ett tydligt alternativ, säger VD Mattias Nohrborg.

– Men det är knappast så att vi firar i champagne idag, fortsätter han. Möjligen med en extra
energidryck, mycket hårt arbete återstår.

Fler nyheter om Astoria Cinemas

[tags]film, astoria cinemas[/tags]

Lämna ett svar