Filmnyheter

Astoria ställer in betalningarna


Ekonomiska problem som tyngt Biografkedjan Astoria har nu lett fram till en företagsrekonstruktion. Astoria ställer in betalningarna på gamla skulder. Skulderna ligger på över 70 miljoner kr totalt skriver SvD. Astoria Cinemas VD har skickat ut ett pressmeddelande angående detta som lyder:

Biografkedjan och bolaget Astoria Cinemas AB har ingått en företagsrekonstruktion. Detta innebär att man ställer in betalningar av gamla skulder. Dessa kommer rekonstruktören, Advokatfirman Fylgia, att förhandla om. Det har ingenting med en konkurs att göra.

Företagsrekonstruktionen är en del av lösningen av Astoria Cinemas nuvarande situation och framtid. Den andra delen, som innebär ett stort kapitaltillskott, kommer att presenteras på torsdag eftermiddag. Vi kan därmed garantera en säkrad framtid för Astoria Cinemas.

Fram till torsdag har vi inga övriga kommentarer!

Med bästa hälsningar,

Mattias Nohrborg
/VD, Astoria Cinemas/

Vad detta innebär för Svenska Filminstitutet som uppges kräva Astoria på 7 miljoner kr i obetalda skulder för biografägare avgiften är oklart. Sedan i mars har man fått uppskov på att betala den skulden, något som enligt SFI:s stadgar inte är tillåtet. En intern utredning pågår om vem som beviljade uppskovet. Om SFI inte får in sina pengar från Astoria riskerar det att i förlängningen drabba svensk filmproduktion.

[tags]film, astoria, ekonomi[/tags] Pingar: intressant

Lämna ett svar