Den en minut korta filmen Tiny Worlds följer några hårt arbetande små leksaker.